Verslo paslaugos

Reguliuojamo verslo sprendimai

Lewben Group teikia plačios apimties konsultacines paslaugas reguliuojamam verslui – finansų sektoriui, FinTech įmonėms, draudimo bendrovėms, įvairias licencijas ar veiklos leidimus turinčiam verslui ar įmonių grupėms, norinčioms formalizuoti procesus. Kiekvieną kartą yra parenkamas konkretus klientui pritaikytas verslo sprendimas – įvertinama veiklos jurisdikcija, parenkama licencijos rūšis, prognozuojamos teikiamų paslaugų apimtys, vidaus procesų reguliavimo poreikis, siūloma pagalba kuriant įvairius produktus, prižiūrima rinkodara, užtikrinama savalaikė buhalterinė apskaita bei ataskaitų priežiūros institucijoms teikimas.

 

Mūsų tikslas – reguliuojamam verslui ar įmonių grupėms pasiūlyti vieno langelio principą užtikrinant veiklos bei procesų atitiktį teisės aktams bei gerajai praktikai.

Licencijavimo centras

Mūsų ekspertai eilę metų dirba su licencijuojamomis įmonėmis ir yra pasirengę ne tik padėti gaunant veiklos licencijas ar leidimus, bet ir parenkant konkrečią licencijos (leidimo) rūšį ar jų kombinaciją, veiklos jurisdikciją. Lewben Group taip pat padės klientams juos konsultuojant licencijuojamų įmonių įsigijimo, pardavimo reorganizavimo sandorių klausimais, parengs tam reikiamus sandorius bei padės gauti reikiamus leidimus iš priežiūros institucijų.
• Licencijų (veiklos leidimų) gavimas iš priežiūros institucijų
• Registravimasis Lietuvos banko administruojamuose sąrašuose
• Licencijų plėtimas (siaurinimas)
• Licencinių įmonių įsigijimo/pardavimo sandoriai
• Licencinių įmonių reorganizavimas, pertvarkymas

Finansų įstaigų konsultavimas

Mūsų komanda yra sukaupusi ilgametę ekspertinę bei vadovavimo patirtį įvairiose finansų institucijose: bankuose, finansų maklerio įmonėse, valdymo įmonėse. Esame praktikai, todėl galime svariai prisidėti prie finansų sektoriaus, finansinių produktų vystymo, procesų kūrimo ir tobulinimo. Teikiame įvairiapusiškas paslaugos nuo idėjos generavimo, verslo sprendimo, reikiamų licencijų parinkimo iki finansų institucijos procesų bei produktų vystymo ir plėtros.
• Licencijavimas
• Vidinių procesų kūrimas, vystymas
• Finansinių produktų kūrimas
• Atitiktis bei vidaus kontrolės sprendimai
• Kreditavimo procesai
• Mokėjimų procesai
• Investicinė bankininkystė
• Finansinių institucijų įsigijimo/pardavimo sandoriai
• Finansinių institucijų reorganizavimas/pertvarkymas
• Pinigų plovimo prevencija

FinTech

FinTech įmonės yra alternatyva tradicinei bankininkystei – lankstumas, operatyvumas ir procesų operatyvumas suteikia konkurencinį pranašumą prieš labiau reguliuojamas ir griežtas bankines struktūras. Pritaikydami savo praktines žinias finansų sektoriuje, padedame klientams kurti inovatyvius produktus, mažinti administracinę naštą, efektyvinti veiklą. Aptarnaujame plataus spektro Fintech įmonės – tiek licencijuojamas, tiek nelicencijuojamas, besiverčiančias alternatyvia bankininkystei veiklą – mokėjimų vykdymu, skolinimu ar pinigų pritraukimu.
• Licencijavimas
• Mokėjimų veikla
• Sutelktinio finansavimo veikla
• Tarpusavio skolinimo platformų veikla
• Kreditavimo procesai
• Kriptovaliutų leidyba
• Vidinių procesų kūrimas, vystymas
• Atitiktis bei vidaus kontrolės sprendimai
• Finansinių institucijų įsigijimo/pardavimo sandoriai
• Finansinių institucijų reorganizavimas/pertvarkymas
• Pinigų plovimo prevencija

Fondų viešbutis

Lewben fondų centras gali teikti plataus profilio paslaugas valdymo įmonei bei jos valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams ar pensijų fondams – konsultuoti valdytojus licencijavimo klausimais, gali padėti registruoti kolektyvinio investavimo subjektus, pensijų fondus Lietuvos banke, parengti investuotojams skirtus dokumentus, vykdyti kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų apskaitą, teikti reikiamas ataskaitas priežiūros institucijoms, užtikrinti atitikties funkciją, padėti struktūruoti kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondų įsigijimus/pardavimus, konsultuoti mokesčių, kitais teisiniais klausimais bei būti stipriu ir patikimu partneriu kasdienėje veikloje.

Fondų centro paslauga – puikus sprendimas naujiems ir jau egzistuojantiems fondų valdytojams. Fondų centras pasirūpins ofiso rūpesčiais, o jūs tuo tarpu galėsite koncentruotis į savo pagrindinę veiklą – investicijų valdymą.

• Licencijavimas, licencijų plėtimas
• Kolektyvinio investavimo subjektų teisinis aptarnavimas
• Pensijų fondų veikla
• Apskaita, grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas, ataskaitų priežiūros institucijoms teikimas
• Atitiktis ir vidaus kontrolės stiprinimas
• Vidaus procesų reguliavimas ir tobulinimas
• Pinigų plovimo prevencija
• Teisinės ir mokestinės konsultacijos

Kapitalo rinkos

Griežtėjant bankų skolinimo politikai ar norint pinigų pritraukti smulkiam ir vidutiniam verslui alternatyvus finansavimo lėšų pritraukimas tampa ypač aktualus. Patyrę Lewben Group specialistai turi plačios kompetencijos komandą, kuri padės parinkti alternatyvų finansavimo šaltinį, sukurti optimalią struktūrą, pasitelkti reikiamus partnerius siekiant pritraukti investicijų verslo plėtrai ar projektų vykdymui.
Taip pat Lewben Group ekspertai gali padėti pasiruošti verslo pardavimui, įsigijimui, efektyvinti vidaus procesus, atstovauti kliento interesus ieškant investuotojų ar kitais būdais prisidėti prie verslo pokyčių.
• Obligacijų leidyba
• Fondų kūrimas
• IPO
• Tiltinis finansavimas
• Įmonių įsigijimai/pardavimai
• Įmonių reorganizavimas, pertvarkymas
• Tiltinis finansavimas
• Investuotojų paieška
• Emitentų teisinis aptarnavimas

Draudimo rinka

Draudimo įmonės teikia plataus spektro finansinius produktus – valdo pensijų fondus, siūlo investicinį gyvybės draudimą. Lewben Group finansinių paslaugų ekspertai, siūlo plataus spektro konsultacijas draudimo įmonėms licencijuojantis ar kuriant bei vystant finansinius draudimo produktus.
• Licencijavimas
• Pensijų fondai
• Gyvybės draudimo produktai
• Vidinių procesų kūrimas, vystymas
• Atitiktis bei vidaus kontrolės sprendimai
• Draudimo įmonių įsigijimo/pardavimo sandoriai
• Draudimo įmonių reorganizavimas/pertvarkymas
• Pinigų plovimo prevencija

en ru Website by Enter!