Turto valdymas

Gerovės valdymo sprendimai

„Lewben Group“ turi daug žinių turto patikos srityje ir veikia kartu su plačiu tarptautinių partnerių tinklu visose pagrindinėse turto patikai palankiose jurisdikcijose. Suprantame klientų, kurie norėtų perleisti savo turtą ir vertybinius popierius trečiajai šaliai turto patikos sutarties ar deklaracijos pagrindu, poreikius ir rūpesčius. Absoliutus teisinis tikrumas, patikimumas, nuoširdus bendradarbiavimas ir glaudus bendravimas – tai, ką „Lewben Group“ iš tiesų gali pasiūlyti.
„Lewben Group“ specialistai gali patarti ir padėti rengiant ir įgyvendinant individualiam atvejui pritaikytus turto patikos sprendimus. Siekiame, kad mūsų siūlomi sprendimai kuo tiksliau atitiktų kliento poreikius, lūkesčius ir įsivaizdavimą: parenkame optimalią formą ir jurisdikciją turto perdavimui patikos teise, parengiame konkrečias turto patikos sutarties ar deklaracijos sąlygas, struktūruojame patikos teise valdomą turtą. „Lewben Group“ gali būti turto patikėtiniu, vienu iš patikėtinių arba patikos teise perduoto turto saugotoju. Siekdami kliento keliamų tikslų, galime artimai bendradarbiauti su kliento pasirinktais ar mūsų savarankiškai nusamdytais teisininkais, patarėjais, bankininkais, portfelio valdytojais ir verslo administratoriais visame pasaulyje.

en ru Website by Enter!