Verslo paslaugos

Valdymo konsultavimo paslaugos

Mūsų valdymo konsultavimo padalinys dirba su aukščiausios grandies vadovais ir valdybos nariais: padeda jiems formuojant įmonės strategiją, gerinti veiklos rezultatus ir įgyvendinant pokyčius organizacijoje.
Mes pritaikome inovatyvų verslo modelį, kurio pagrindas – lankstus projekto valdymo komandos formavimo būdas. Jis leidžia suburti išskirtinę patirtį bei kompetenciją turinčius organizacijos darbuotojus, kruopščiai atrinktus nepriklausomus konsultantus ir konkrečios srities ekspertus. Tai leidžia mums pasiekti geriausius rezultatus racionaliai išnaudojant finansinius resursus.

Organizacija ir pokyčiai

Pokyčiai organizacijos viduje – sudėtingas, palaipsniui įgyvendinamas procesas. Mūsų konsultantai pasirengę suteikti jums paslaugas, leisiančias patobulinti ir optimizuoti jūsų įmonės organizacinę struktūrą.

- Struktūra ir valdymas. Pertvarkome organizacinę struktūrą, vaidmenis ir atsakomybę taip, kad organizacija sėkmingai funkcionuotų ir kurtų vertę.
- Veiklos rezultatų gerinimas. Padedame įmonėms nustatyti ir apčiuopti galimybes gerinti veiklos rezultatus bei plėtotis ilguoju laikotarpiu – ar tai būtų išlaidų mažinimas, ar pajamų didinimas.
- Sąnaudų mažinimas. Mes siūlome išsamią išlaidų analizę: pirmiausia išsiaiškiname išlaidų struktūrą, vėliau nustatome galimybes sutaupyti atskiruose organizacijos lygmenyse, pradedant nuo aukščiausiojo, po o pasiūlome konkrečių įgyvendintinų sprendimų sąrašą. Iš naujo suprojektuojame procesus, nustatome našumo palyginamąją bazę, atliekame vertės analizę, padedančią nustatyti struktūrines sutaupymo galimybes.
- Rodikliai ir skatinamosios priemonės. Padedame bendrovėms suderinti ir subalansuoti motyvavimo sistemą, pagrįstą išmatuojamais finansiniais rodikliais bei ilgalaikiais faktoriais – tokiais kaip prekės ženklo vertinimas ar vartotojų pasitenkinimas.
- Laikinasis vadovavimas. Tais atvejais, kai organizacijoje nepakanka vadovaujančio personalo, galime pasiūlyti laikinų vadovų, pavyzdžiui, išorėje samdomą finansų direktorių ar panašaus lygio specialistą.

Strateginis valdymas

Mūsų konsultantai įvertina įmonės plėtros galimybes, prioritetus ir parengia nuoseklų strateginį planą. Padedame įmonių vadovams sukurti ir įgyvendinti sėkmingą strategiją, kuria siekiama maksimaliai padidina ilgalaikę grąžą akcininkams.
Kompanija siekia tarptautinės plėtros? Ar tiesiog nori spartesnio augimo namų rinkoje? Mes padėsime jums viso strategijos kūrimo proceso metu – nuo strateginių tikslų iškėlimo iki konkrečių veiksmų plano parengimo.

Rinkodara ir pardavimai

Mūsų patyrę konsultantai turi žinių ir patirties tobulinant rinkodadors strategiją, konsultuojant ženklodaros, kainodaros, pardavimo ir pardavimo kanalų efektyvumo klausimais.

- Rinkodaros strategija ir ženklodara. Padedame klientams iš naujo įvertinti ir pakeisti rinkodaros akcentus, siekiant didinti vartojimo paklausą bei paskatinti vartotojų ištikimybę ir pasitikėjimą prekės ženklu.
- Vartojimo tendencijų įžvalgos. Padedame klientams perprasti tikruosius vartotojų poreikius ir elgseną bei suvokti, kurie poreikiai nėra visiškai patenkinami; patariame, kaip pasinaudoti įžvalgomis priimant sprendimus.
- Produktų ir produktų kategorijų valdymas. Pateikiame sprendimus, padedančius racionalizuoti vertės pasiūlymą, nurodydami produktų ar produktų kategorijų trūkumus.
- Kainodara. Mūsų specialistai padės nustatyti būdus, kaip padidinti pajamas optimizuojant kainų struktūrą.
- Vartotojų patirtis. Padedame klientams įvertinti vartotojų patirtį ir nustatyti prioritetus; įvertiname neatitikimus ir nustatome, kokiomis priemonėmis galima gerinti vartotojų patirtį.
- Rinkodaros investicijų grąža (ROI). Padedame sumažinti rinkodaros išlaidas ir tuo pat metu pagerinti rinkodaros kokybę ir poveikį.
- Pardavimas ir kanalų efektyvumas. Padedame nustatyti, kokie veiksniai trukdo pasiekti geresnių rezultatų parduodant ir patariame, kaip reikšmingai padidinti pardavimo apimtis.

en ru Website by Enter!