Verslo paslaugos

Reguliavimas, atitiktis ir pinigų plovimo prevencija

Įstatymų atitikties konsultacijų paslaugos

Kaip galime padėti?

Padėsime Jums nepasiklysti įstatyminių pokyčių labirintuose ir priežiūros institucijų reikalavimuose, pagelbėsime ir patarsime, kaip prisitaikyti naudojant geriausius vietinio ir tarptautinio reguliavimo ir gerosios praktikos pavyzdžius.

Mūsų paslaugos:

- Įstatyminių pokyčių poveikio įvertinimas, vadovybės konsultavimas dėl tinkamo jų įgyvendinimo
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymai vadovams ir darbuotojams
- Pagalba pritaikant jūsų procesus ir procedūras, kad jie atitiktų galiojančius įstatymus.
- Nepriklausomas politikos ir verslo procesų vertinimas
- Įgyvendintų pokyčių efektyvumo vertinimas

Politikos, procedūrų ir procesų diegimas

Kaip galime padėti?

Padedame suprasti sudėtingus įstatyminius reikalavimus, užtikriname reikiamų atitikties procesų įdiegimą ir jų tinkamą veikimą, taip mažindami Jūsų verslo pažeidžiamumą pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitų neteisėtų veikų rizikų atžvilgiu.

Mūsų paslaugos:

- Konsultavimas rengiant kyšininkavimo ir korupcijos, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos programas, Geros praktikos kodeksą
- Išsamios pinigų plovimo prevencijos politikos, procedūrų ir procesų diegimas
- Santykių su klientais užmezgimo dokumentų rengimas (anketos „pažink savo klientą“ ir kt.)
- Klientų ir sandorių stebėjimo procedūros ir procesų diegimas
- Konsultacijos dėl sankcijų, politikoje dalyvaujančių asmenų (PEP), neigiamos informacijos tikrinimo įgyvendinimo
- Konsultacijos dėl klientų duomenų ir kitos privalomos informacijos saugojimo
- Nepriklausoma pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencinės programos patikra (auditas)

Klientų identifikavimas ir patikra (“outsourcing”)

Kaip galime padėti?

Sukaupę didžiulę patirtį taikydami savo klientų pažinimo ir patikros procedūras skirtingose savo verslų šakose ir įvairiose jurisdikcijose, galime pasidalinti savo įdirbiu suteikdami Jums galimybę “įdarbinti” mūsų profesionalų žinias ir patirtį tada, kai Jums prireikia, ir tik tiek, kiek reikia. Pasirinktos apimties atitikties paslaugų užsakymas leis jums pasiekti optimalią verslo prisiimamos rizikos ir atitikties kaštų pusiausvyrą.

Mūsų paslaugos:

„Pažink savo klientą“ procedūros užmezgant santykius su klientais:
- Kliento tapatybės nustatymas, privalomos informacijos rinkimas ir tikrinimas
- Tikrinimas, ar klientui nėra taikomos ribojamosios tarptautinės sankcijos, ar jis nėra laikomas politikoje dalyvaujančiu asmeniu, ar apie klientą nėra neigiamos informacijos patikimuose viešuose šaltiniuose
- Kliento rizikos įvertinimas ir rizikos profilio priskyrimas
- “Pažink savo klientą” profilio sudarymas remiantis surinkta informacija
- Rekomendacijos vadovybei dėl su klientu susijusių rizikų ir tolimesnių veiksmų

Rizika grįsta stebėsena ir periodinės peržiūros:
- Periodiniai kliento tikrinimai dėl taikomų sankcijų, ryšių su politika, negatyvios informacijos
- “Pažink savo klientą” informacijos atnaujinimas užtikrinant jos aktualumą
- Kliento sandorių stebėsena ir tyrimas
- Periodiniai rizikos vertinimai

Privalomos informacijos teikimas:
- Privalomų ataskaitų teikimo proceso įdiegimas
- Konsultavimas dėl įtartinų sandorių ir kitų pranešimų teikimo
- Konsultavimas kitais kasdieniais atitikties klausimais

Tarptautinių sankcijų ribojimų įgyvendinimas, ryšių su politika patikra

Kaip galime padėti?

Mes galime padėti Jūsų veikloje įdiegti ir veiksmingai valdyti tarptautinių sankcijų ribojimų bei klientų ryšių su politika nustatymo užtikrinimo procedūras ir procesus, pasitelkdami patikimas trečiąsias šalis, teikiančias globalių sankcijų, politikų ir neigiamos informacijos duomenų konsolidavimo ir patikros jose paslaugas, įskaitant sustiprintos patikros galimybę.

Mūsų paslaugos:

- Taikomų sankcijų ir/arba politikams taikomo režimo mokymai vadovybei ir darbuotojams
- Sankcijų prevencijos programos ir procedūrų įdiegimas
- Rekomendacijos dėl trečiosios šalies sprendinių pasirinkimo pagal kliento poreikį
- Mūsų specialistų teikiamos patikros paslaugos (įskaitant sankcijų, politikoje dalyvaujančių asmenų) (“outsourcing”)
- Nepriklausomas sankcijų prevencijos programos efektyvumo įvertinimas
- Konsultavimas specifiniais sankcijų atitikties klausimais

Nepriklausomas procedūrų ir rizikos vertinimas

Kaip galime padėti?

Mūsų patyrę specialistai Jums gali pasiūlyti platų paslaugų spektrą, padėsiantį įvertinti su kokio lygio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką susiduria Jūsų organizacija. Galime sukurti ir pristatyti Jūsų verslo specifikai pritaikytą metodiką, kuri padėtų patiems tinkamai vertinti Jūsų įmonės ar konkrečios veiklos srities riziką. Taip pat siūlome suprojektuoti individualios klientų, partnerių, paslaugų rizikos vertinimo įrankius, kuriais naudodamiesi galėsite kasdien matuoti ir valdyti įmonės prisiimamą pinigų plovimo riziką bei užtikrinti, kad tinkamai įgyvendinate įstatymų reikalavimus.
Atliekame ir visapusišką nepriklausomą Jūsų versle įdiegtų procedūrų ir procesų, skirtų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai įvertinimą. Įvertinimo rezultatai leis suvokti, ar šiuo metu įgyvendinta prevencijos programa yra efektyvi, kokios yra tobulintinos jos sritys. Toks nepriklausomas vertinimas gali būti privalomas pagal įstatymus, jeigu rizika, su kuria susiduria organizacija, yra reikšminga.

Mūsų paslaugos:

- Išsamios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodikos sukūrimas
- Pagalba vykdant organizacijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą
- Pagalbinio rizika grįsto klientų vertinimo įrankio sukūrimas
- Vidinių kontrolės mechanizmų veiksmingumo vertinimas (interviu, procesų ir saugomos informacijos peržiūra, stebėjimas vietoje).
- Konsultavimas įmonei apsibrėžiant rizikos apetitą ir parengiant rizikos deklaraciją bei susijusius dokumentus
- Nepriklausomas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos programos vertinimas ir rekomendacijų teikimas

en ru Website by Enter!