Vadovai
Valdybos nariai
Vilius Kavaliauskas
CEO
Valdybos pirmininkas
  Didelė patirtis tarptautinės ir investicinės bankininkystės bei verslo plėtojimo srityse
  Išskirtinės žinios apie įmonių sujungimą ir įsigijimą, privačiojo kapitalo investicijas, verslo struktūrizavimą ir finansines paslaugas
  Patirtis investicijų valdymo srityje ir besivystančių rinkų išmanymas
Rita Kavaliauskienė
COO
Valdybos narė
  Ilgametė veikla privačiosios bankininkystės srityje (SEB bankas)
  Investicijų portfelių, ryšių valdymo ir privačiosios bankininkystės ekspertė
  Išskirtinis turto valdymo išmanymas
Justinas Klimašauskas
Valdybos narys
Įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius
  Karjera ir vadovaujamos pareigos patikos paslaugas teikiančioje bendrovėje „Amicorp Group“
  Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas
  Kompetencija tarptautinių mokesčių klausimais
Virginijus Lepeška
Nepriklausomas valdybos narys
  Daugiau nei 25 metų patirtis konsultuojant organizacijų plėtros ir valdymo klausimais
  Daugiau nei 12 metų privačių ir valstybinių įmonių valdybos nario praktinė patirtis
  Ekspertinės sritys: bendrovės valdymas, strateginis valdymas, lyderystė, žmogiškasis kapitalas
Valdymo komitetas
Rita Kavaliauskienė
Vykdančioji direktorė
Valdybos narė
  Ilgametė veikla privačiosios bankininkystės srityje (SEB bankas)
  Investicijų portfelių, ryšių valdymo ir privačiosios bankininkystės ekspertė
  Išskirtinis turto valdymo išmanymas
Justinas Klimašauskas
Valdybos narys
  Karjera ir vadovaujamos pareigos patikos paslaugas teikiančioje bendrovėje „Amicorp Group“
  Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas
  Kompetencija tarptautinių mokesčių klausimais
Agnė Jasinskaitė
Partnerė
Finansų ir apskaitos paslaugų direktorė
  Ilgalaikė patirtis finansų ir apskaitos užsakomųjų paslaugų srityse
  Reikšminga patirtis finansinės atskaitomybės, planavimo, apskaitos ir pinigų valdymo srityse
Gediminas Laucius
Partneris
Teisės ir mokesčių skyriaus direktorius
  Ilgalaikė karjera konsultavimo srityje. Prieš prisijungdamas prie Lewben Group, Gediminas dirbo EY (Ernst & Young).
  Reikšminga patirtis teikiant teisinius pasiūlymus tarptautinėms įmonėms restruktūrizavimo, susijungimo, įsigijimo klausimais ir kitomis su komercija susijusiomis sritimis.
Vilma Poškutė
Grupės finansų vadovė
  Ilgalaikė apskaitos ir finansų planavimo patirtis įvairiuose verslo sektoriuose
  Ankstesnė patirtis audito paslaugų teikimo srityje
Vytautas Staugaitis
„Strategy Labs“ vadovas ir partneris
  Ilgametė tarptautinės bankininkystės ir konsultavimo patirtis.
  Prieš prisijungdamas prie „Strategy Labs“ komandos, V. Staugaitis „Danske Bank“ Kopenhagoje vadovavo šio banko Strategijos ir Transformacijos padaliniui ir užėmė viceprezidento pareigas.
Jurgita Ruzgienė
Žmogiškųjų išteklių vadovė
  Daugiau kaip dešimties metų patirtis žmogiškųjų išteklių srityje profesinio konsultavimo paslaugų įmonėse.
  Sertifikuota koučerė, ICC narė.
Vadovai
Gediminas Burba
Lewben Cyprus direktorius
  Ilgametė karjera patikos ir apskaitos paslaugų srityse.
  Įgyta didelė patirtis taikant tarptautinius apskaitos standartus.
  Teikti pasiūlymai tarptautinėms įmonėms dėl finansinių ir apskaitos ataskaitų tobulinimo.
  Patirtis organizacijų steigime, valdyme ir administravime.
  Yra Chartered Certified Accountants asociacijos narys.
Ugo Di Leva
Vykdantysis Lewben Netherlands BV direktorius
  Baigęs teisės magistro studijas Amsterdamo universitete, Ugo karjerą pradėjo teisės konsultacijų srityje.
  2000 metais ėmė dirbti finansų teisės srityje. Jis dirbo įvairiose verslo paslaugų teikimo įmonėse, užimdamas vis atsakingesnes pareigas.
  Ugo turi daug tarptautinės patirties — jis dirbo Nyderlanduose, Italijoje, Maltoje.
en ru Website by Enter!